Binanıza uyguladığınız ısı izolasyonu sayesinde, hayat konforunuz sınırlanmadan ihtiyacınız olan enerjiyi daha etkin ve verimli kullanabilirsiniz. Böylelikle, boşa harcanan enerjiyi en aza indirir, enerji kaynaklarını daha verimli tüketmiş olursunuz.

Enerji verimliliği sağlayan ısı izolasyon uygulamaları projelerin başlangıç yatırımları açısından ilave bir maliyet kalemi gibi düşünülebilir. Fakat geri dönüşü hesaplandığında önemli ekonomik kazançlar elde edilir.

Doğru uygulanan ısı izolasyonu, yapı enerji giderlerinizi ortalama yarı yarıya düşürecektir. Kış mevsiminde daha az enerji sarfiyatıyla daha fazla ısınmanızı sağlar. Yaz mevsiminde yaşadığınız ortamın aşırı ısınmasının önüne geçer.

Gezegenimizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan ve rezervleri kısıtlı olan petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar günümüzde hızla tükenmektedir. Enerji ihtiyacının günden güne arttığı fakat kaynakların gitgide azaldığı dünyamızda, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için değişik programlar uygulanmaktadır. Isı izolasyonu ise en başarılı enerji tasarrufu araçlarından biri olarak diğerlerinden sıyrılmaktadır.

Coğrafi konumu nedeniyle dört mevsimin yaşandığı Türkiye’de, kışın ısınmak, yazın da serinlemek amacıyla kullanılan enerji sarfiyatı günden güne artmaktadır. Enerji ihtiyacımızın yarısından fazlasını ithal ederken, bu enerjinin yüzde 35 kadarı binalarda tüketilmektedir. Enerji verimliliği ve tasarrufu, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık rizikolarının düşürülmesi, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelesine destek verilmesi gayesiyle Türkiye’de enerjinin verimliliğiyle alakalı pek çok politika uygulanmaktadır.

Yapılarda enerji verimliliği amacıyla uygulamaya konulan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile beraber var olan ve yeni inşa edilecek binalar için “Binalarda Enerji Kimlik Belgesi” alma mecburiyeti getirilmiştir.

Yapılarda ısı zayiatlarının yarısı dış duvarlarda, yüzde 25’i çatılarda, yüzde 20’si kapı ve pencerelerde, yüzde 10’u zemin kat ve temel duvarında oluşmaktadır. Binanıza yaptırdığınız ısı izolasyonunun sağladığı enerji tasarrufu, ısı ve elektrik masraflarınızı yarı oranında azaltır, enerji ve tabii kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.

Isı izolasyonu, ısı dolaşımını ve buhar yoğunlaşmasını en aza indirir. Bu da, binada meydana gelebilecek rutubet, küflenme, donma, bozulma, demir malzemenin çürümesi gibi korozyonların önüne geçerek binanın korunmasına yardımcı olur. Isı izolasyonu sayesinde binanızın ömrü artar ve dayanıklı olur. Böylece deprem güvenliğini sağlamaya da katkıda bulunur.

Binanıza doğru izolasyonu uygulatarak sağlayacağınız iç mekanlar arasında homojen sıcaklık dağılımı, yaşam bölgenizdeki konforu arttırır.

Bununla beraber, binanın kabuğuna uygulanan ısı yalıtımı, insan sağlığı üstünde olumsuz etki yaratacak rutubet, mantar, küf, tozlanma, gürültü, hava kirliliği gibi etmenlerin de oluşmasının önüne geçer.

Isı yalıtımı uygulamaları Türkiye ve Avrupa normlarına uygun ve çevreyi korumaya yardımcı bir sistemdir. İzolasyon uygulanmış binaların ısıtılması, soğutulması ve iklimlendirilmesinde asgari enerji kullanılır. Böylece kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtların tüketimi azalır. Neticede, atmosfere salınan karbondioksit, kükürtdioksit ve diğer zararlı sera gazlarının salınımı en az seviyeye iner. Çevreye olan olumsuz etki de böylece azalmış olur.

İzolasyon, dışarıdan gelen hava etkilerinin yanında gürültüye karşı da çözümdür. Gürültünün insan üzerine yaratacağı zararlı etkilerin önüne geçilmesine yardımcı olur. Bunun yanında asansör, merdiven, tesisat gibi bina boşluklarında kullanılan izolasyon uygulamaları, ses bacası oluşumuna etki eder.

Binanızı dış etkilerden koruyan izolasyon sayesinde bakım-onarım giderleriniz düşer. Enerji kaynaklarının optimum ölçüde kullanılmasına sebep olduğundan yurdumuzun fosil yakıt ithalatını düşürür, enerjide dışa bağlılığımızı azaltır. Ayrıca yapı enerji ve aile sağlık masraflarını en aza indirerek ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamış olmaktadır.

Aykons Yapı olarak binalarınıza uygulayacağımız izolasyon sayesinde hem cebinize, hem çevreye, hem de ülkenize faydalar sağlayacaksınız. Hemen bizi arayın, ücretsiz keşif fırsatıyla adresinize gelelim, yapabileceklerimizi konuşalım.